Типове та індивідуальне проектування будинків та споруд

Типові проекти розробляються для масового, багатократного будівництва будівель і споруд, однакових по призначенню, потужності і розмірам.

Typical and customized design of buildings and structures
                        

Typical projects are designed for massive, multiple construction of buildings and structures of the same purpose, capacity and size.

Громадське проектування

На сьогоднішній день комплексне цивільне проектування будівель і споруд включає в себе зведення додаткових і підсобних конструкцій. Які можуть в повній мірі розширити функціональне призначення вашого об'єкта.

Public Design
                        

Today, complex civil engineering of buildings and structures includes the construction of additional and ancillary structures. Which can fully extend the functionality of your facility.

Промислове проектування

Складний технологічний процес, який включає в себе комплекс заходів зі створення готового об'єкта промислового призначення. Будівництво промислових будівель і споруд,несе в собі багато особливостей, індивідуальних для кожного об'єкта.

Industrial Design
                        

A sophisticated process that involves a set of steps to create a finished industrial object. The construction of industrial buildings and structures has many unique features for each site. • «типове та індивідуальне проектування будинків та споруд»

  «громадське проектування»

  «промислове проектування»

  "Typical and customized design of buildings and structures"

                                  

  "public design"

                                  

  "industrial design"

  Reference Project Group
 • «типове та індивідуальне проектування будинків та споруд»

  «громадське проектування»

  «промислове проектування»

  "Typical and customized design of buildings and structures"

                                  

  "public design"

                                  

  "industrial design"

  Reference Project Group

Ви готові розпочати нове життя у комфорті?

Reference Project Group

Ready to start a new life in comfort?

                

Project Group Reference